United Grupa B.V. i njezina matična kompanija Summer BidCo B.V. su formirale cijene

United Grupa (UG) iskoristila je povoljno tržišno okruženje kako bi uspješno finalizirao rundu financiranja od 1,73 milijarde eura

zahvaljujući snažnom operativnom poslovanju koje se očituje u stalnom rastu prihoda i EBITDA-e. Sredstva će se koristiti za prijevremenu otplatu postojećih osiguranih obveznica s dospijećem 2026. i 2029. godine, postojećih Pay-If-You-Can PIK obveznica s dospijećem 2025. godine, kao i za otplatu revolving kreditne linije (RFC). Na ovaj način United Grupa produžuje dospijeća obveza u 2025. i 2026. godini, smanjuje troškove kamata na refinancirane obveznice za 2029. godinu te dodatno jača strukturu kapitala.

Dosljedan i stalan rast prihoda i prilagođene EBITD-a operativne dobiti (uz prosječne godišnje stope rasta od 32% i 28% između 2015. i 2022. godine), visoki nivo EBITDA marže, značajan napredak u opsegu poslovanja i diverzifikaciji, kao i poboljšana valutna struktura posljednjih godina, zajedno s transakcijom razduživanja pri prodaji TowerCo, dovela je do potvrde kreditnog rejtinga United Grupe od strane Moody’s (B2, stabilan) i S&P (B, pozitivan). Transakcija je naišla na pozitivan interes investicijske zajednice, što je rezultiralo znatno većom potražnjom od potrebnog iznosa za refinanciranje.

United Grupa je vodeći pružatelj telekomunikacijskih i medijskih usluga u jugoistočnoj Europi koji korisnicima pruža široku paletu telekomunikacijskih usluga. Ima jednu od najširih mreža pokrivenosti u regiji i korisnicima nudi jedinstven izbor sadržaja, od lokalnih do najboljeg izbora sadržaja iz cijelog svijeta. Ovaj važan strateški korak omogućit će Grupi da se usredotoči na nastavak pružanja najboljih telekomunikacijskih usluga svojim korisnicima i zadržavanje svoje vodeće tržišne pozicije.